Mặt bằng

Golden Park – Phong cách sống hiện đại

Mặt bằng căn hộ tòa G1, G2, G3
Mặt bằng tòa G1, G2, G3